Overslaan naar content

gedragscode

Arno Bouwmeester – CEO Nedinsco B.V. 

Bij Nedinsco B.V. streven we naar een cultuur van integriteit, verantwoordelijkheid en ethisch gedrag in alle aspecten van ons bedrijf. Onze gedragscode dient als leidraad en beschrijft de waarden en principes die wij belangrijk vinden en waarvan wij verwachten dat alle medewerkers deze naleven in hun dagelijkse werkzaamheden. Het doel van dit document is om duidelijke richtlijnen te geven over de standaarden die we van elk lid van ons team verwachten, om zo een werkomgeving te creëren die vertrouwen, respect en samenwerking bevordert.

 Het doel van deze gedragscode is niet alleen om naleving van de relevante wet- en regelgeving te garanderen, maar ook om te laten zien dat we ons onvoorwaardelijk inzetten om de beste principes van ethisch gedrag te handhaven. Door de richtlijnen in dit document te begrijpen en na te leven, dragen medewerkers bij aan het voortdurende succes en de reputatie van Nedinsco B.V., terwijl een duurzame en verantwoordelijke benadering van zaken doen wordt bevorderd. 

Wij moedigen alle medewerkers aan om zich vertrouwd te maken met de inhoud van deze gedragscode en de uitgangspunten ervan in hun dagelijkse werk na te leven. Samen kunnen we blijven bouwen aan een bedrijf dat een bron van trots is voor alle belanghebbenden en een positieve kracht in de gemeenschappen waarin we actief zijn.  

Mensenrechten

We zetten ons in om de mensenrechten van onze werknemers te respecteren en om onze werknemers met waardigheid en respect te behandelen, zoals bepaald door de internationale gemeenschap. Dit geldt voor alle werknemers, inclusief tijdelijke, migranten-, studenten-, contract- en directe werknemers en elk ander type werknemer. Bij Nedinsco erkennen we dat een veilige en gezonde werkomgeving niet alleen werk gerelateerd letsel en ziekte minimaliseert, maar ook de kwaliteit van onze producten en diensten, de consistentie van onze productie en het behoud en moreel van onze werknemers verbetert. We erkennen ook dat voortdurende input en training van werknemers essentieel is voor het identificeren en voorkomen van gezondheids- en veiligheidsproblemen op de werkplek. 

Het milieu 

We erkennen dat verantwoordelijkheid voor het milieu een integraal onderdeel is van het produceren van producten van wereldklasse. We streven naar voortdurende verbeteringen door de impact van onze producten en faciliteiten op het milieu te verminderen.  

Onze toewijding gaat verder dan het naleven van de wet en omvat de integratie van gezonde milieupraktijken in onze zakelijke beslissingen. We laten ons leiden door onze milieuprincipes en houden bij alle aspecten van ons bedrijf rekening met het milieu. We hebben initiatieven geïntroduceerd om het gebruik van milieugevaarlijke chemicaliën te verminderen en we produceren en verkopen producten die voldoen aan de RoHS- en REACH-richtlijnen.  

Als het gaat om onze productieactiviteiten, minimaliseren we nadelige effecten op de gemeenschap, het milieu en natuurlijke hulpbronnen terwijl we de volksgezondheid en veiligheid beschermen. Om onze sociale verantwoordelijkheden na te komen en succes te boeken op de markt, houden we bij Nedinsco de hoogste ethische normen in ere. 

Geen omkoping

We doen zaken in overeenstemming met de wetten en principes van eerlijke concurrentie, met inachtneming van objectiviteit, non-discriminatie en transparantie. Dit betekent ook dat we derden niet omkopen of beïnvloeden met gunsten en/of smeergeld. We staan ook niet toe dat derden ons op enigerlei wijze omkopen of beïnvloeden. We bieden alle aanbieders en partijen gelijke kansen. Daarom maken we geen afspraken en bespreken we geen onderwerpen met klanten en leveranciers die de markt negatief kunnen beïnvloeden.

 Management Systemen

Bij Nedinsco hebben we managementsystemen opgezet die rechtstreeks verband houden met het bovenstaande. Deze managementsystemen zijn ontworpen om het volgende te waarborgen:

1. naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving en eisen van klanten met betrekking tot onze activiteiten en producten;

2. naleving van deze gedragscode; en

3. identificatie en beperking van operationele risico's met betrekking tot deze code.